• فيلم Mr. Chandramouli 2018 HD مترجم فيلم Mah e Mir 2016 HD مترجم فيلم 7 Khoon Maaf 2011 HD مترجم فيلم Don2 2011 HD مترجم فيلم Don 2006 مترجم
  • فيلم Uncle 2018 HD مترجم فيلم Raaz 3: The Third Dimension 2012 HD مترجم فيلم Raaz: The Mystery Continues 2009 HD مترجم فيلم Business Man 2012 HD مترجم فيلم Fanney Khan 2018 HD مترجم